0

Køb Magnus MR Morfin 30mg online

$180.00$250.00

Magnus MR Morphine 30mg kan købes online. Morfin virker som et opioid smertestillende middel ved at virke som en agonist på mættede opioidreceptorer i CNS og andre organer.

Magnus MR (Morphine Sulfate) 30 mg piller er tilgængelige uden recept online (ingen RX). Morfin 30mg til salg i Storbritannien og Europa

Magnus MR Morfin 30 mg køb online
Magnus MR (morfinsulfat) 30 mg kapsel Køb Magnus MR (morfinsulfat) 30 mg kapsel sikkert online

Magnus MR (morfinsulfat) 30 mg kapsel – bestil uden recept – levering natten over

Magnus MR (morfinsulfat) 30 mg til salg i USA – pålideligt smerteapotek

Magnus MR til salg (morfinsulfat) 30mg online til de laveste priser i EUROPA & AMERIKA

Hvor og hvordan køber man sikkert Magnus MR (morfinsulfat) 30mg online i dag

1. Rhotard Morphine SR 30mg Tabletter Morphgesic SR 30mg Tabletter til salg

2. Sammensætning i kvalitativ og kvantitativ henseende
Morphgesic SR 30mg Tabletter/Rhotard Morphine SR 30mg Tabletter
30 mg morfinsulfat er indeholdt i hver pille.
Hjælpestoffer med veldefineret effekt:
Glucose (63.000 mg pr. tablet).

3. Farmakologisk formulering
Tabletter med kontrolleret frigivelse
Hver 30 mg tablet er en bikonveks rund filmovertrukket tablet i en violet farve.

4. Kliniske specifikationer
4.1 Indikationer for brug
Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR tabletter er beregnet til voksne til behandling af stærke smerter i en længere periode.

4.2 Administrationsdosering og teknik
Dosering Børnepopulation
Brugen af ​​Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR-piller til børn anbefales ikke.

Voksne: Dosering bestemmes af smertens intensitet og patientens tidligere historie af smertestillende brug. Typisk skal tabletterne tages to gange dagligt med 12 timers mellemrum. Til patienter med stærke smerter er en startdosis på en eller to 10 mg tabletter (10 mg) to gange dagligt indiceret. Det anbefales, at efterhånden som smertens sværhedsgrad øges, øges doseringen af ​​morfin for at opnå den ønskede lindring. Doseringen kan justeres ved at kombinere tabletter med forskellige styrker (10, 30, 60 og 100 mg) eller ved at bruge tabletter med en større styrke alene.
Det foreslås, at patienter, der er blevet skiftet fra et andet oralt morfinpræparat. med biotilgængelighed sammenlignelig med oral morfinvæske, få den samme totale morfindosis i en 24-timers periode. Hele denne dosis skal deles i to og indgives morgen og aften. Titrering af dosis og klinisk undersøgelse kan være nødvendig.
Hvis en patient fik parenteral morfin inden skiftet til Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR tabletter, kan en større dosis morfin være nødvendig. Individuelle dosisjusteringer vil være påkrævet for at kompensere for ethvert tab af analgetisk effekt på grund af oral levering.
Det anbefales ikke at administrere Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR-piller inden for de første 24 timer efter operationen for at lindre postoperative smerter. Efter denne indledende periode bør dosis bestemmes af lægen.
Supplerende parenteral morfin kan være påkrævet hos nogle patienter, hvilket er helt passende. Der bør dog udvises forsigtighed med hensyn til den totale morfindosis såvel som den forsinkede virkning af morfin i Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR-formuleringen.
Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR-tabletter bør anvendes med forsigtighed postoperativt (som med alle andre morfinpræparater), men især efter abdominal kirurgi.
Motiliteten i maven skulle være genoptaget og bør opretholdes.

Administrationsteknik
Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR orale tabletter bør ikke tygges.

5.1 Egenskaber farmakodynamisk
Gruppe af farmakoterapeutiske midler: Opioider
N02A er ATC-koden.

Effektivitetsmekanisme
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG virker som agonist på opiatreceptorer i centralnervesystemet, primært Mu og i mindre grad Kappa-receptorer. Supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori antages at være medieret af Mu-receptorer, mens spinal analgesi, miose og sedation menes at være medieret af Kappa-receptorer.

Centralnervesystemet: Morfins primære terapeutiske virkninger er analgesi og døsighed (dvs. søvnighed og anxiolyse). MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG virker beroligende på hjernestammens respirationscentre. Morfin virker direkte på hostecentret i medulla og undertrykker hosterefleksen. Hostestillende virkninger er mulige ved lavere doser end dem, der kræves til analgesi. Morfin fremkalder miose i fuldstændig mørke. Mens præcise pupiller er tegn på opioidoverdosis, er de ikke diagnostiske (f.eks. kan pontinlæsioner af hæmoragisk eller iskæmisk oprindelse give lignende resultater). Hypoxi kan vise sig som markant mydriasis snarere end miosis i forbindelse med morfinoverdosis.

MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG og lignende analgetika har potentiale til at forårsage fysisk og psykisk afhængighed og bør anvendes med forsigtighed. Derudover kan der udvikles tolerance.

Glatte muskler i mave-tarmkanalen og andre glatte muskler
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG hæmmer motiliteten ved at øge den glatte muskeltonus i maven og duodenal antrum. Madfordøjelsen bremses i tyndtarmen, og fremdrivende sammentrækninger reduceres. Forstoppelse er forårsaget af et fald i de peristaltiske fremdriftsbølger i tyktarmen og en stigning i tonus til det punkt, hvor der opstår spasmer. Morfin øger generelt den glatte muskeltonus, især i mave-tarm- og galdesystemets lukkemuskler. Morfin kan forårsage spasmer i Oddi-sfinkteren og dermed øget intrabiliært tryk.

MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG kan forårsage histaminfrigivelse med eller uden ledsagende perifer vasodilatation. Kløe, rødmen, røde øjne, svedtendens og/eller ortostatisk hypotension er alle tegn på histaminfrigivelse og/eller perifer vasodilatation.

Endokrinologi
Opioider har vist sig at have en effekt på hypothalamus- hypofyse-binyre- eller -gonadeakser. Adskillige ændringer kan observeres, herunder en stigning i serumprolaktin og fald i plasmakortisol og testosteron i nærvær af unormalt lave eller normale ACTH-, LH- eller FSH-niveauer. Visse præmenopausale kvinder kan have utilstrækkelig østrogen. Disse hormonelle ændringer kan give kliniske tegn.

Yderligere farmakologiske konsekvenser
In vitro- og dyreforskning viser, at naturlige opioider, såsom morfin, har en række forskellige virkninger på immunsystemets komponenter; den kliniske relevans af disse fund er imidlertid usikker.

Oral, subkutan, intramuskulær, intravenøs, intraspinal og rektal administration er tilgængelige. Parenterale doser kan administreres som intermitterende injektioner eller som kontinuerlige eller intermitterende infusioner, afhængigt af patientens smertestillende behov.

ANVENDELSER
Denne medicin bruges til at hjælpe med lindring af alvorlige, vedvarende smerter (f.eks. som på grund af kræft). Morfin er klassificeret som et opioid (narkotisk) analgetikum. Det virker ved at ændre, hvordan din krop opfatter og reagerer på smerter i hjernen.

De højere doser af denne medicin (100 mg eller mere pr. tablet) bør kun bruges, hvis du har taget moderate til høje doser af opioid smertestillende medicin på regelmæssig basis. Disse styrker kan resultere i overdosis (og måske død), hvis de tages af en person, der ikke har brugt opioider på en konsekvent basis.

Undgå at bruge morfin med forlænget frigivelse til at behandle smerte, der er moderat eller vil forsvinde inden for en få dage. Dette lægemiddel er ikke beregnet til brug på “efter behov”.

MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG TABLET BRUGSANVISNING

Før du begynder at bruge morfin, og hver gang du får en refill, læs medicinvejledningen udstedt af din apoteker. Kontakt din læge eller apotek, hvis du har spørgsmål.

Tag dette lægemiddel med jævne mellemrum, ikke som nødvendigt ved svære (gennembruds)smerter, som din læge har anbefalet. Tag denne medicin med eller uden måltider, normalt hver 8. til 12. time, som anbefalet af din læge. Visse mærker bør kun tages én gang hver 12. time. Oplever du kvalme, kan det være en fordel at tage denne medicin med måltider. Kontakt din læge eller apotek for andre strategier til at lindre kvalme (såsom at ligge ned i 1 til 2 timer med så lidt hovedbevægelse som muligt). Kontakt din læge, hvis kvalmen varer ved.

Forbrug tabletterne i deres helhed. Tabletten må ikke knækkes, knuses, tygges eller opløses. Dette kan resultere i hele frigivelsen af ​​lægemidlet, hvilket øger faren for morfinoverdosis.

Dosis bestemmes af din sygehistorie og reaktion på behandlingen. Hæv ikke din dosis eller tag denne medicin oftere eller i længere tid end foreslået, da din risiko for at opleve bivirkninger kan stige. Når du bliver bedt om det, skal du afbryde medicinen ordentligt.

Hvis du brat stopper med at bruge dette lægemiddel, kan du opleve abstinenssymptomer (såsom rastløshed, øjne, der løber i vand, løbende næse, kvalme, svedtendens, muskelsmerter). For at hjælpe med at undgå abstinenser kan din læge gradvist nedsætte din dosis. Abstinenssymptomer er mere tilbøjelige til at opstå, hvis du har taget morfin i en længere periode eller i store doser. Informer straks din læge eller apotek, hvis du har abstinenssymptomer.

Når denne medicin bruges i længere tid, kan den miste sin effektivitet. Kontakt din læge, hvis dette lægemiddel holder op med at virke korrekt.

Mens denne medicin er til gavn for et stort antal mennesker, kan det lejlighedsvis resultere i afhængighed. Denne risiko kan være øget, hvis du har en stofmisbrugsforstyrrelse (såsom overdreven brug af stof/alkohol eller afhængighed). For at minimere faren for afhængighed skal du bruge dette stof nøjagtigt som anvist. Kontakt din læge eller apotek for yderligere oplysninger.