0

Køb Lioresal Baclofen 25mg piller

$200.00$800.00

Køb Lioresal Baclofen 25mg piller til salg i Europa og Storbritannien online. Baclofen tredimensionelle formel Lioresal tabletter bør sluges hele sammen med mad. Startdosis er 5 mg tre gange dagligt.

Lioresal 25 mg tablet (10 Tab) kan købes online. BACLOFEN 25MG er det generiske navn. Lioresal … Baclofen 25 mg er indeholdt i hver uovertrukne Lioresal 25 mg tablet.

Baclofenbrug i Storbritannien baclofen piller hvad er de… medicamento lioresal 25 mg baclofen lioresal 10 mg tablet

10 mg baclofen tablet

Lioresal Baclofen 25 mg piller kan købes online.

INDIKATIONER

Lioresal (Baclofen) er et krampeløsende og muskelafslappende middel.

Baclofen bruges til at behandle muskelspasmer, ubehag og stivhed forbundet med dissemineret sklerose.

Baclofen kan bruges til yderligere tilstande, som ikke er inkluderet i denne medicinvejledning.

INSTRUKTIONER

Tag nøjagtigt som anvist af din læge. Indtag ikke mere eller mindre end den foreslåede mængde eller længere end anbefalet. Overhold anvisningerne på din medicinetikette.

Din læge kan lejlighedsvis justere din dosis for at sikre, at du opnår de størst mulige resultater.
Kontakt din læge, hvis dine muskelproblemer fortsætter efter to ugers behandling. behandling med denne medicin. Afbryd ikke denne medicin uden først at konsultere din læge. Når du holder op med at tage baclofen efter længere tids brug, kan du få abstinenssymptomer såsom anfald eller hallucinationer. Du skal muligvis bruge stoffet mindre og mindre, indtil du helt stopper med det.

DOSERING

Tag medicinen nøjagtigt som foreskrevet af din læge.

Voksne patienter med rygmarvsspasticitet: Efter de første 24 timer bør den daglige dosis for voksne patienter øges gradvist med 10-30 % trin og kun én gang hver 24. time, indtil den ønskede terapeutiske effekt er opnået.

Voksne med cerebral spasticitet: Efter de første 24 timer bør den daglige dosis øges gradvist med 5-15 % hver 24. time, indtil den ønskede terapeutiske effekt opnås.

Efter de første 24 timer, den daglige dosis bør gradvist øges med 5-15 procent hver 24. time, indtil den ønskede terapeutiske effekt opnås. Hvis en stigning i den daglige dosis ikke giver en meningsfuld klinisk respons, skal du kontrollere for god pumpefunktion og katetergennemsigtighed. Under screeningsfasen og dosistitreringsperioden umiddelbart efter implantation skal patienterne overvåges regelmæssigt i et veludstyret og bemandet miljø. Genoplivningsudstyr bør være let tilgængeligt i tilfælde af potentielt dødelige eller uacceptable bivirkninger.

OPBEVARING

Køling er ikke påkrævet.

Opbevares under 86°F ( 30°C).

Undgå frysning.

Undgå varmesterilisering.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Baclofen er den aktive komponent.

Lioresal er et smertestillende middel. Det nedsætter markant hyppigheden og intensiteten af ​​muskelspasmer forårsaget af neurologiske sygdomme såsom multipel sklerose.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Hvis du er allergisk over for baclofen, bør du undgå at bruge det.

Informér din læge, hvis du har nogen af ​​følgende yderligere tilstande for at sikre, at du trygt kan tage baclofen:

nyrernes sygdom

en anfaldssygdom som f.eks. epilepsi; eller

en personlig eller familiehistorie med slagtilfælde eller blodpropper.

Baclofenbrug kan øge risikoen for at udvikle en ovariecyste. Kontakt din læge vedrørende din specifikke risiko. FDA graviditetsklassificering C. Det vides ikke, om baclofen er giftigt for et ufødt barn. Informer din læge, hvis du er gravid eller ønsker at blive gravid, mens du tager denne medicin. Det er uvist, om baclofen kommer i modermælken, eller om det er skadeligt for ammende spædbørn. Amning bør undgås, når du tager baclofen. Administrer aldrig dette lægemiddel til en ung under 12 år. Seniorer kan være mere modtagelige for virkningerne af denne medicin.

Sikkerhedsinformation, der er kritisk

Dette stof har potentiale til at påvirke din tankegang og dine reaktioner. Vær forsigtig, hvis du kører bil eller gør noget andet, der kræver årvågenhed. Indtagelse af alkohol kan forværre visse negative virkninger af baclofen. Undgå at bruge baclofen på tidspunkter, hvor muskeltonus er påkrævet for korrekt balance og mobilitet under specifikke aktiviteter. Under nogle omstændigheder kan det bringe din fysiske sikkerhed i fare at være i en tilstand af lav muskeltonus.

BIVIRKNINGER

Få akut lægehjælp, hvis du har nogle af disse tegn på en allergisk reaktion: nældefeber; vanskelig vejrtrækning; hævelse af dit ansigt, læber, tunge eller hals. Ring straks til din læge, hvis du har en alvorlig bivirkning såsom:

kramper (kramper);

forvirring, hallucinationer; eller

en ujævn hjerterytme.

Mindre alvorlige bivirkninger kan omfatte:

døsighed, svimmelhed, svaghed, træthed;

hovedpine ;

søvnproblemer (søvnløshed);

kvalme, forstoppelse; eller

tisse oftere end normalt.

Dette er ikke en komplet liste over bivirkninger, og andre kan forekomme.

Ring til din læge for lægehjælp om bivirkninger effekter.

Additional information

Quantity

50 pills, 100 pills, 150 pills, 200 pills, 250 pills, 300 pills, 350 pills, 400 pills