0

Koupit Magnus MR Morphine 30 mg online

$180.00$250.00

Magnus MR Morphine 30 mg je možné zakoupit online. Morfin funguje jako opioidní lék proti bolesti tím, že působí jako agonista na saturovatelných opioidních receptorech v CNS a dalších orgánech.

Magnus MR (Morphine Sulfate) 30mg pilulky jsou dostupné bez lékařského předpisu online (bez RX). Morphine 30mg na prodej ve Spojeném království a Evropě

Magnus MR Morphine 30 mg nákup online
Magnus MR (Morphine Sulfate) 30 mg kapsle Koupit Magnus MR (Morphine Sulfate) 30 mg kapsle bezpečně online

Magnus MR (Morphine Sulfate) 30 mg kapsle – Objednávka bez lékařského předpisu – Doručení přes noc

Magnus MR (Morphine Sulphate) 30 mg Na prodej ve Spojených státech amerických – Spolehlivá lékárna proti bolesti

Magnus MR na prodej (Morphine Sulphate) 30 mg online za nejnižší ceny v EVROPĚ & AMERIKA

Kde a jak bezpečně koupit Magnus MR (Morphine Sulphate) 30 mg online ještě dnes

1. Rhotard Morphine SR 30 mg tablety Morphgesic SR 30 mg tablety na prodej

2. Složení z kvalitativního a kvantitativního hlediska
Morphgesic SR 30 mg tablety/Rhotard Morphine SR 30 mg tablety
V každé pilulce je obsaženo 30 mg morfin sulfátu.
Pomocné látky s přesně definovaným účinkem:
Glukóza (63 000 mg na tabletu).

3. Farmakologická formulace
Tablety s řízeným uvolňováním
Každá 30 mg tableta je bikonvexní kulatá potahovaná tableta fialové barvy.

4. Klinická specifika
4.1 Indikace
Tablety Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR jsou určeny dospělým k léčbě silné bolesti po delší dobu.

4.2 Dávkování a technika podávání
Dávkování Dětská populace
Užívání tablet Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR u dětí se nedoporučuje.

Dospělí: Dávkování je určeno intenzitou bolesti a předchozí anamnézou pacienta. analgetického použití. Obvykle by se tablety měly užívat dvakrát denně ve 12hodinových intervalech. U pacientů se silnou bolestí je indikována počáteční dávka jedna nebo dvě 10 mg tablety (10 mg) dvakrát denně. Doporučuje se, aby se s rostoucí závažností bolesti zvyšovala dávka morfinu, aby se dosáhlo požadovaného zmírnění. Dávkování lze upravit kombinací tablet různé síly (10, 30, 60 a 100 mg) nebo použitím tablet o vyšší síle samotných.
Doporučuje se, aby pacienti, kteří byli převedeni z jiného perorálního přípravku obsahujícího morfin se srovnatelnou biologickou dostupností jako perorální tekutý morfin dostanou stejnou celkovou dávku morfinu za 24 hodin. Celá tato dávka by měla být rozdělena na polovinu a podávána ráno a večer. Může být nezbytná titrace dávky a klinické vyšetření.
Pokud pacient dostával parenterálně morfin před převedením na tablety Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR, může být nezbytná vyšší dávka morfinu. Ke kompenzaci jakékoli ztráty analgetické účinnosti v důsledku perorálního podání bude zapotřebí individuální úpravy dávkování.
Nedoporučuje se podávat pilulky Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR během prvních 24 hodin po operaci ke zmírnění pooperační bolesti. Po tomto počátečním období by dávku měl určit lékař.
U některých pacientů může být vyžadována doplňková parenterální aplikace morfinu, což je zcela vhodné. Je však třeba postupovat opatrně, pokud jde o celkovou dávku morfinu, stejně jako opožděné účinky morfinu v přípravku Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR.
Tablety Rhotard Morphine SR/Morphgesic SR je třeba používat opatrně po operaci (stejně jako všechny morfinové přípravky), ale zejména po operaci břicha.
Motilita žaludku by se měla obnovit a měla by být zachována.

Technika podávání
Orální tablety Rhotard Morphine SR / Morphgesic SR by neměly být žvýkaný.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Skupina farmakoterapeutických látek: Opioidy
N02A je ATC kód.

Mechanismus účinnosti
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG působí jako agonista opiátových receptorů centrálního nervového systému, především Mu a v menší míře i receptorů Kappa. Předpokládá se, že supraspinální analgezie, respirační deprese a euforie jsou zprostředkovány receptory Mu, zatímco spinální analgezie, mióza a sedace jsou pravděpodobně zprostředkovány receptory Kappa.

Centrální nervový systém: Primárními terapeutickými účinky morfinu jsou analgezie a ospalost (tj. ospalost a anxiolýza). MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG má sedativní účinek na dýchací centra mozkového kmene. Morfin působí přímo na centrum kašle v dřeni a tlumí kašlací reflex. Antitusické účinky jsou možné při dávkách nižších, než jsou dávky potřebné pro analgezii. Morfin vyvolává miózu v úplné tmě. I když přesné zorničky svědčí o předávkování opioidy, nejsou diagnostické (např. pontinní léze hemoragického nebo ischemického původu mohou způsobit podobné nálezy). Hypoxie se může projevit jako výrazná mydriáza spíše než mióza při předávkování morfinem.

MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG a podobná analgetika mohou způsobit fyzickou a psychickou závislost a měla by být používána s opatrností. Navíc se může vyvinout tolerance.

Hladké svaly trávicího traktu a další hladké svaly
MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG inhibuje motilitu zvýšením tonusu hladkého svalstva žaludku a duodenálního antra. V tenkém střevě se zpomaluje trávení potravy a snižují se propulzivní kontrakce. Zácpa je způsobena snížením propulzních peristaltických vln v tlustém střevě a zvýšením tonusu až ke křečím. Morfin obecně zvyšuje tonus hladkého svalstva, zejména ve svěračích gastrointestinálního a žlučového systému. Morfin může způsobit křeče v Oddiho svěrači, a tím zvýšit nitrožlučový tlak.

MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG může způsobit uvolňování histaminu s doprovodnou periferní vazodilatací nebo bez ní. Pruritus, návaly horka, červené oči, pocení a/nebo ortostatická hypotenze jsou všechny příznaky uvolňování histaminu a/nebo periferní vazodilatace.

Endokrinologie
Bylo prokázáno, že opioidy mají vliv na hypotalamus- osy hypofýza-nadledviny nebo -gonadální. Je možné pozorovat několik změn, včetně zvýšení sérového prolaktinu a snížení plazmatického kortizolu a testosteronu v přítomnosti abnormálně nízkých nebo normálních hladin ACTH, LH nebo FSH. Některé premenopauzální ženy mohou mít nedostatek estrogenu. Tyto hormonální změny mohou vyvolat klinické příznaky.

Další farmakologické důsledky
Výzkumy in vitro a na zvířatech ukazují, že přirozené opioidy, jako je morfin, mají různé účinky na složky imunitního systému; klinický význam těchto nálezů je však nejistý.

K dispozici jsou perorální, subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intraspinální a rektální způsoby podání. Parenterální dávky mohou být podávány jako přerušované injekce nebo jako kontinuální či přerušované infuze v závislosti na požadavcích pacienta na analgetiku.

POUŽITÍ
Tento lék se používá k úlevě od silné, přetrvávající bolesti (např. jako v důsledku rakoviny). Morfin je klasifikován jako opioidní (narkotické) analgetikum. Funguje tak, že mění způsob, jakým vaše tělo vnímá bolest v mozku a jak na ni reaguje.

Vyšší dávky tohoto léku (100 mg nebo více na tabletu) by měly být použity pouze v případě, že jste užívali střední až vysoké dávky pravidelně užívat opioidní léky proti bolesti. Tyto síly mohou mít za následek předávkování (a možná i smrt), pokud je užívá někdo, kdo opioidy trvale neužíval.

Nepoužívejte morfin s prodlouženým uvolňováním k léčbě bolesti, která je středně silná nebo odezní během pár dní. Tento lék není určen k použití podle potřeby.

MAGNUS MR SULFATE ER 30 MG TABLETA NÁVOD K POUŽITÍ

Než začnete užívat morfin a pokaždé, když dostanete náhradní náplň, přečtěte si Příručku k lékům vydanou vaším lékárníkem. Máte-li jakékoli dotazy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte tento lék pravidelně, ne tak, jak je potřeba při silné (průlomové) bolesti, jak vám doporučil lékař. Užívejte tento lék s jídlem nebo bez jídla, obvykle každých 8 až 12 hodin, jak vám doporučil lékař. Některé značky by se měly užívat pouze jednou za 12 hodin. Pokud pociťujete nevolnost, může být prospěšné užívat tento lék s jídlem. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o dalších strategiích ke zmírnění nevolnosti (jako je ležení na 1 až 2 hodiny s co nejmenšími pohyby hlavy). Pokud nevolnost přetrvává, poraďte se se svým lékařem.

Tablety užijte celé. Tableta se nesmí lámat, drtit, žvýkat ani rozpouštět. To může vést k úplnému uvolnění léku, což zvyšuje nebezpečí předávkování morfinem.

Dávkování je určeno vaší anamnézou a reakcí na léčbu. Nezvyšujte dávku ani neužívejte tento lék častěji nebo po delší dobu, než je doporučeno, protože se může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků. Po pokynu lék řádně přerušte.

Pokud náhle přerušíte užívání tohoto léku, můžete zaznamenat abstinenční příznaky (jako je neklid, slzení očí, rýma, nevolnost, pocení, bolesti svalů). Aby se zabránilo vysazení, může lékař postupně snižovat dávku. Abstinenční příznaky jsou pravděpodobnější, pokud jste užívali morfin po delší dobu nebo ve vysokých dávkách. Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte abstinenční příznaky.

Pokud je tento lék užíván po delší dobu, může ztratit účinnost. Pokud tento lék přestane správně účinkovat, poraďte se se svým lékařem.

I když tento lék prospívá velkému počtu lidí, může občas vyústit v závislost. Toto riziko se může zvýšit, pokud máte poruchu užívání návykových látek (jako je nadměrné užívání drog/alkoholu nebo závislost). Abyste minimalizovali nebezpečí závislosti, používejte tento lék přesně podle pokynů. Další informace vám poskytne váš lékař nebo lékárník.